NB! Alates 18.02.2015 ei uuendata siin olevat infot. Valla koduleht asub aadressil www.halingavald.ee.

Kronoloogia

5. ja 6. saj. Sellest perioodist pärineb Linnamaa küla Pitsimäelt leitud ambsõlg.
9. saj. Kaks rõngaspeaga ehtenõela (juhuleiud).
11. ja 12. saj. Kalmed Linnamaa, Lehu, Kaelase, Halinga ja Mõisakülas ning relva ja aardeleiud Pitsimäe ning Pööravere ümbrusest.
1226 Mainitakse Majanpathe linnust seoses Petrus Kaikinwalde ristimisretkega.
1234 Korbe alad allutati Saare-Lääne piiskopi alla.
1241 Esmakordselt mainitud Korbe’t kui maakoha nime.
1260 Paavst Aleksander IV kinnitusdokumendis mainitakse Korbe püha Andrease nimelise kabeli olemasolu.
1325 Esimesed teated Korbe kiriklikust kihelkonnast.
1531-1534 Praeguse Pärnu-Jaagupi kiriku arvatav ehitamise aeg.
1560 Esimene teadaolev venelaste rüüsteretk Korbe maile.
1563 Venelastest ja tatarlastest rüüsteväe poolt põletatakse kohalik kirik.
1575 Korbe ala lahutatakse Läänemaast ja allutatakse Liivimaale.
17. saj. I pool Kohaliku kiriku taastamine.
1624-1638 Vallapiirkonnas rajati: Hallinga, Kaelase, Kodesmaa, Maima, Roodi ja Pööravere mõisad.
1638-1668 Vallapiirkonnas rajati Enge, Parasmaa, Sõõrike ja Vee mõisad.
1680 Esimesed teated Pärnu-Jaagupi (St. Jacobi) kiriku juures töötanud köstrikoolist.
1695-1697 Suur näljaaeg siinses piirkonnas. Kohalikus kihelkonnas suri ligikaudu 300 inimest.
1710-1711 Katkuaeg.
1727 Sõja- ja katkuajal seisma jäänud köstrikool jätkas tööd.
1764 Vene keisrinna Katariina II külastas siinset Hallinga mõisa, mille puhul tehti mõisa juurde uus tee.
1770 Töötasid juba mõisakoolid Hallingas, Pööraveres ja Veel.
1804 Seati sisse mõisa- ja kihelkonnakohus.
1810 Endised mõisakohtud muudeti kogukonna(valla)kohtuteks.
1819 Hakkas kehtima Liivimaa talurahvaseadus. Algas valdade loomine.
1846 Asutati Jakobi-Uduvere Apostliku Õigeusu kogudus. Ligi 2500 luterlast vahetas usku.
1858 20. septembril sai valmis ja õnnistati kohalik pastoraadihoone.
1864 Kaelasel asutati Jüri Jürissoni eestvedamisel laulukoor (Pärnumaal esimesi).
1866 Ehitati Uduvere Apostliku Õigeusu kirik. Kehtima hakkas vallaseadus. Jüri Jürisson asutas Kaelasel muusikakoori.
1872 Kaelasel mängiti esimest korda näitemängu, milleks oli Lydia Koidula “Saaremaa onupoeg”.
1877 Vallapiirkonnas osteti esimesed talud.
1878 Valmis Enge vallamaja.
1880 Roodil asutati pasunakoor.
1883 Asutati Hallinga - Roodi Raamatukoguselts.
1886 Valla asjaajamise keeleks määrati vene keel.
1888 Kirik sai uue kivist torni (ehitusmeister Gessler).
1889 Ühinesid Hallinga-Roodi Raamatukoguselts ja Hallinga-Roodi Laulu- ja mänguselts (1883) ning moodustati Hallinga laulu- ja mänguselts “Lõbustus”.
1893 Hallinga, Kaelaste ja Roodi vald ühendati Hallinga vallaks.
1894 Valmis Vee vallamaja.
1896 Ühendati Hallinga ja Vee vallakohus
1897 Valmis Hallinga vallamaja (hävis 1941. a.).
1901 Kohalik pastor Woldemar Schultz asutas Pärnu-Jaagupi kirikumõisa talus debiilsete laste kasvatusasutuse “Nain”.
Pärnu-Jakobi alevikus avati apteek.
1902 Roodil ja Enges asutati segakoor.
1904 9. mail toimus Enge Põllumeeste Seltsi asutamiskoosolek
1905 15. detsembril põletati Pööravere ja Enge mõis.
16. detsembril
põletati Hallinga, Kaelase ja Roodi mõis.
28. detsembril lasti Hallinga mõisa kõrtsi vastas üle tee karistussalga poolt maha kuus süüdimõistetut
1907 Langermal asutati pasunakoor
Kirik sai uue tornikiivri (arhitekt R. von Engelhardt).
1908 Valmis Enge Põllumeeste Seltsi hoone.
Pärnu-Jakobi alevikus avati postkontor
1909 Halinga Laulu- ja mänguseltsist “Lõbustus” sai Jakobi Rahvahariduse Selts.
Asutati Enge-Uduvere Kaubatarvitajate Ühisus ja Jakobi-Enge Laenu-Hoiu Ühisus.
1910 Toimus I Pärnu-Jaagupi laulupäev
1913 Detsembrikuus hakkas ilmuma kohalik ajaleht “Jakobi Teataja”.
1914 20. juunil sõitis esimest korda üle Pärnu-Jaagupi lennuk.
1917 Vallas hakkas kehtima uus omavalitsuse seadus. Asutati Uduvere Tarvitajate Ühisus. Enge P.M.S. juures alustasid tegevust muusika- ja laulukoor
1917-1918 Enamlased olid lühikest aega võimul
1918 24. veebruaril Eestis kuulutati välja iseseisvusmanifest
1920 Endisest Rahvahariduse Seltsist sai Jakobi Hariduse Selts.
1922 24. septembril avati Pärnu-Jaagupi kalmistul mälestussammas sõdades langenutele.
1923 Jakobi Hariduse Seltsi juurde asutati nais- ja noorteosakond
1924 Asutati Pärnu-Jaagupi Ühispank
1925 Asutati Kaitseliidu Jaagupi Malevkond ja Pärnu-Jaagupi Seltside Liit.
Tegevust alustas Uduvere Kodumajanduse Täienduskool.
Asutati Pärnu-Jaagupi Piimaühistu ja valmis selle meierei.
1926 Asutati Vahenurme Piimaühisus.
1927 Halinga Valla Vastastiku Kindlustusseltsi juurde asutati tuletõrje osakond
1928 Hariduse Selts ostis raadio. Varem oli Uduveres raadio olnud Hansenil.
Hakkas ilmuma kohalik ajaleht “Jakobi Elu”.
1929 Asutati Enge Vabatahtlik Tuletõrje Ühing.
1932 19. aprillil suleti Hallinga postijaam.
1934 23. septembril avati Jakobi Hariduse Seltsi Kodu. (Varsti pärast avamist sai seltsi nimeks Jaagupi Hariduse Selts.)
1937 Asutati Vee Vabatahtlik Tuletõrje Selts
1939 Ühendati Hallinga, Enge, Kaelase ja Vee vald. Uue ühendatud valla nimeks sai Halinga (enne seda Hallinga).
1941 14. juunil küüditati Siberisse seitse perekonda.
Hallinga mõisa keskuses asutati Pärnu-Jaagupi Masina-Traktorijaam.
8. juulil toimus vallapiirkonnas esimene lahing venelaste ja sakslaste vahel.
6. augustil süüdati Uduvere alevik,
17. augustil Sõõrike ja Helenurme küla. 22. augustil läks piirkond täielikult sakslaste kontrolli alla.
1944 Toimus Halinga valla esimene sõjajärgne koosolek
25. oktoobril taasasutati Pärnu-Jaagupi Masina-Traktorijaam.
1945 Pärnu-Jaagupi ja Uduvere alevikust sai ühine Pärnu-Jaagupi linnatüüpi alev.
Vallapiirkonnas moodustati külanõukogud.
1946 Alevis avati lasteaed.
1947 Pärast sõda alustas tegevust Pärnu-Jaagupi Kooperatiivi harukauplus
1948 22. märtsil asutati Roodil vallapiirkonnas esimene kolhoos nimega “Edu
1949 25. märtsil toimus rahva küüditamine Siberisse
1950 Likvideeriti Halinga vald ja asendati külanõukogudega
20. veebruaril asutati Pärnu-Jaagupi Maaparandusjaam
25. septembril moodustati Pärnu-Jaagupi rajoon
1951 Hakkasid ilmuma kohalikud ajalehed “Töösangar” ja “Tehnika Võit”.
28. juunil valmis esimene laululava
21. juulil toimus Pärnu-Jaagupi rajooni I rahvakunstiõhtu.
22. juulil
toimus Pärnu-Jaagupi rajooni I laulupäev.
1952-1953 Piirkond oli allutatud Pärnu oblastile. Pärnu-Jaagupi koolist sai Pärnu-Jaagupi Keskkool
1954 Piirkonna teised külanõukogud ühendati Halinga külanõukoguga.
1959 Likvideeriti Pärnu-Jaagupi rajoon ja Pärnu-Jaagupi Masina-Traktorijaam
1960 Valmis Pärnu-Jaagupi Keskkooli uus hoone.
1966 1. novembril avati praegune alevi autobussipaviljon.
1968 P.-Jaagupi Keskkoolis võeti õppeprogrammi fakultatiivse ainena kodu-uurimine.
1979 10. mail asutati regiooni klubi “Korbe
1981 1. oktoobril avati Pärnu-Jaagupi Muusikakool.
1985 30. mail avati Pärnu-Jaagupi Koolimuuseum
1988 26. mail asutati Eesti Muinsuskaitse Seltsi Pärnu-Jaagupi abiselts
9. septembril asutati noorkotkaste ja kodutütarde organisatsioon.
1988 1. septembril avati Libatse Algkool-lasteaed.
1989 Taastati Pärnu-Jaagupi vabadussammas
20. oktoobril asutati Pärnu-Jaagupi Kultuurifond
7. detsembril ilmus kohaliku ajalehe “Jakobi Teataja” teise väljaande 1. number.
1990 4. aprillil moodustati Pärnu-Jaagupi Kaitseliidu Malev.
Kaelasel asutati Kaelase Maarahva Selts, kelle korraldusel toimus 23. juunil endise Kaelase valla piirkonna kokkutulek (Kaelase päev).
1991 15. juulil rahvamaja juures avati 1949. aasta küüditamise mälestuskivi
28. juulil avati Uduvere süütamisele pühendatud mälestuskivi
17. augustil avati mälestusmärk Helenurme asunduse ja Sõõrike küla põletamise mälestuseks.
10. oktoobril sai Halinga vald omavalitsuse staatuse.
10. detsembril sai Pärnu-Jaagupi vald omavalitsuse staatuse
1992 Taastati Pärnu-Jaagupi Piimaühistu
18. aprillil moodustati kohalik ERSP osakond.
2.oktoobril
avati alevis Pärnu Maapanga Pärnu-Jaagupi Harukontor
1993 28. märtsil avati kirikumõisas Pühapäevakool
Asutati Pärnu-Jaagupi Akadeemiline Maarahva Selts
1. septembril avati Vahenurme kool
Septembris ilmus kohaliku ajalehe “Halinga Argipäev” esimene number.
1994 Tegevust alustas Päästeamet
28. mail läks käiku “Halinga Puu” Kaubanduskeskuse I osa
14. detsembril õnnistati Halinga valla vapp ja lipp
1995 24. jaanuaril asutati Halinga Ettevõtjate Ühing ”Korbe”
Tegevust alustas Halinga turvakodu
1996 1. märtsil ilmus Halinga ja Pärnu-Jaagupi valla ühise väljaande 1. number “Valla Teataja”.
1996 Ühinesid Halinga ja Pärnu-Jaagupi alevivald. Valitsuse määrus 16. juulist ja valimistulemuste väljakuulutamine 28. oktoobril. Kohaliku rahvaküsitluse tulemusel oli ühinemise poolt 1381 ja vastu 427 (kehtivaid sedeleid 1808).
2000 23. juulil avati Pärnu-Jaagupi alevis uus ajakohane spordihoone
2001 12. aprill kinnitati Osaühing Pärnu-Jaagupi Hoolde- ja pikaravikeskuse asutamisotsus
2002 01. jaanuar lõpetas tegevuse Pärnu-Jaagupi Haigla
01. veebruar kolis Pärnu-Jaagupi Raamatukogu Kooli tn 2
01. september alustab Pärnu-Jaagupi Muusikakool tööd renoveeritud ruumides Kooli tn 2

2003

1.mai avati Kalli mnt 9 hostel
8.mai algas vallamaja I korruse remont
27.-28.mai pidas Kirikuvalitsus Pärnu-Jaagupis koosolekut
14.juuni peeti Enge ja Eerma külade päevi Eerma Antsul
21.juuni toimus Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi I lennu lõpuaktus
28.juuni toimusid Halinga ja Loomse külade päevad Halinga restoranis
16.august toimusid Kodesmaa ja Oese külade päevad Oese Jaagul
23.august toimusid Kaelase külade päevad Kaelase jahilossis
10.oktoober  sai valla aukodanikuks Herta Elviste
15.november avati peale kapitaalremonti Pärnu-Jaagupi rahvamaja

2004

1.jaanuar asus Pärnu-Jakobi koguduse õpetajaks diakon Toomas Maarand
4.märts avati pidulikult peale kapitaalremonti Anelema raamatukogu uued ruumid endise Pööravere koolihoone II korrusel
19.mai toimusid päästeteenistuse, kiirabi  ja politsei õppepäev lastele
23.mai leiti Perekülades muinasaegne kultuse kivi
26.juuni toimusid Pööravere ja Salu külade päevad
Juunis sai mustkatte alla Vahenurme-Kalli maantee lõik Erstmalt Vahenurmeni
Mai-juuni sai mustkatte alla Uduvere-Mõisaküla teelõik
12.august pinnati P-Jaagupi alevi Pärnu maantee
13.september avati pidulikult renoveeritud Pärnu-Jaagupi gümnaasiumi söökla
24.september (surn. 11.10.2004) sai 100.aastaseks Langerma külas Akilina Maidla
10.oktoober sai valla aukodanikuks Heino Peetson
19.oktoober  võeti ekspluatatsiooni Via Baltica teelõik Pärnu linnani
14.november valiti Halinga valla aasta isaks Riho Pilli
12.detsember P-Jaagupi koguduse täiskogu valis uue 20-liikmelise kirikunõukogu

2005

1.jaanuar suleti Pärnu-Jaagupi prügimägi
14.veebruar alustati taas Pärnu-Jaagupi Rahvamajas kino näitamist
14.märts asutati Pärnu-Jaagupi Haridusselts
23.aprill tähistas Halinga Puhkpill rahvamajas 125.juubelit
20.mai peeti Pärnu-Jaagupi Koolimuuseumi 20.juubelit
02.juuli tähistati kihelkonna hariduselu 325 aastapäeva
9.juuli peeti esimest korda Uduvere laata
17.juuli asus Pärnu-Jakobi koguduse diakoniks Tõnu Taremaa
Juulis ilmus esimene EELK Pärnu-Jakobi koguduse ajaleht
30.september avati MTÜ Vaheka seltsimaja esimene etapp
9.oktoober valla aukodanikuks sai Lembit Tamvere
13.november aasta isaks sai Tiit Talts

2006

jaanuar-märts Halinga vallamaja II korruse ja saali kapitaalremont
30.jaanuar avati Pärnu mnt 17 Kuuse toiduainete kauplus
9.märts  avati peale remonti Pärnu Majandusühistu toiduainete kauplus
16.-17.juuni  I puhkpillifestival
26.august  toimus Pärnu-Jaagupi lauluväljakul suvelõpupidu
Mai-september  renoveeriti Pärnu-Jaagupi Gümnaasium
14.oktoober -  P-Jaagupi Spordikeskuses tähistati valla 15.aastapäeva, valdade ühinemise 10.aastapäeva, sümboolselt avati ka renoveeritud gümnaasium

2007 14. jaanuar Konstantin Reinu 85. juubelisünnipäev
14. jaanuar Halinga Puhkpilli juhiks sai Taavi Reimets
16. veebruar Halinga valla pearaamatupidaja Ilmar Erm lahkub ametist
9. märts Tõnu Taremaa ordineeriti kirikuõpetajaks
14. märts President Arnold Rüütel koos proua Ingridiga Pärnu-Jaagupi emakeele konverentsil
1. juuni Pärnu-Jaagupis toimus II puhkpillifestival
3. juuli Pärnu-Jaagupi alevis alustati Pärnu maanteele uue asfaltikihi panemist
25. august toimus Pööravere küla päev
12. oktoober Halinga valla aukodanikuks valiti Harry Rehe
30. oktoober Pärnu-Jaagupi prügimägi sai korda
11. november Aasta Isaks valiti Avo Kruusa
2008

08. jaanuar Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi direktorina alustab tööd Lembit Rebane
11. aprill Pärnu-Jaagupi Haridusseltsi esimeheks valiti Tiiu Muhu
13. mai puhastati ja laiendati Kergu maantee otsa (majade nr 1-10 kohalt)
17. mai Vahenurme kaupluses alustati remonti
24. mai Pärnu-Jaagupi Muinsuskaitse selts tähistas 20. aastapäeva
5. juuni Pärnu-Jaagupi kaubamaja ees keelati parkimine
7.-8. juuni III Halinga puhkpillifestival
12. juuni mustkatte sai teelõik Pärnu mnt kuni AS Welmeti hooneni
4. juuli Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi  hoone hüdroisolatsiooni tegemine
25. juuli hakati ehitama Pärnu-Jaagupi alevi uut bussijaama hoonet
7.-12. august asfalteeriti   kergliiklustee   Halinga külas  Pärnu-Jaagupini
5. september valmisid gümnaasiumi pargis Kalli maantee äärde rannavõrkpalli platsid
20. september pandi lauluväljakul üles esimene puukuju nimega Sügis.
9. oktoober Pärnu-Jaagupi bussijaama ametlik vastuvõtmine
11. oktoober avati Pärnu-Jaagupi bussijaam ja kergliiklustee
24. oktoober Vahenurme Lasteaed-algkool pidas 15. juubelit.
Toimus Vambola Lillemäe raamatu „Adraseadjana kolmel ajakirjanduspõllul“ esitlus
5. november avati Pärnu-Jaagupi bussijaama müügipunkt
9. november  Valla Aasta Isaks valiti Kaido Eriste
25. november öösel sadas maha väga suur kogus lund
21. detsember avati Vaheka seltsimaja  II korrus    Viimati uuendatud: 21.04.2011 08:21
Otsing
Ɯrituste kalender

 
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
 

 
  Täna, 12.12
  2..6   Pilves ilm. Sajab vihma ja lörtsi. Puhub lõuna- ja edelatuul 6-12, rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur tõuseb +2..+6°C.
  Teisipäev, 12.12
-5..3   Öösel: Pilves ilm ning saartel hakkab lörtsi ja vihma sadama. Hommikuks levib sadu üle mandri, sisemaal sajab ka lund. Kohati on jäidet. Puhub kagutuul 6-10, rannikul puhanguti kuni 16 m/s. Õhutemperatuur on 0..-5, saartel kohati kuni +3°C. Päeval: Pilves ilm. Sajab vihma ja lörtsi. Puhub lõuna- ja edelatuul 6-12, rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur tõuseb +2..+6°C.
2..6  
  Kolmapäev, 13.12
-1..2   Öösel: Pilves ilm. Sajab vihma, hommikul ka lörtsi. Puhub edelatuul 7-12, puhanguti 15 m/s, rannikul kuni 20 m/s, pärast keskööd pöördub tuul läände ja loodesse  ning veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur langeb hommikuks -1..+2°C-ni. Päeval: Pilves selgimistega ilm.  Hommikul sajab mitmel pool lörtsi ja vihma, pärastlõunal sadu lakkab. Edelatuul tugevneb 7-12, puhanguti 15, saartel ja rannikul 9-14, puhanguti 20 m/s. Õhutemperatuur -1..+4°C.
-1..4  
  Neljapäev, 14.12
-3..1   Öösel: Pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub edela- ja lõunatuul 8-13, puhanguti 15 m/s, hommikul saartel ja rannikul puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on -3..+1°C. Päeval: Pilves selgimistega ilm. Pärastlõunal hakkab saartel lund ja lörtsi sadama. Puhub kagutuul 7-12, puhanguti 15 m/s, saartel ja rannikul puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur is -2..+2°C.
-2..2  
 Päike
   tõuseb: 09:07
   loojub: 15:21
 EMHI
 Hoiatused
 Ilm täna
 Ilm merel ja Peipsil
 Suusainfo

 
 
 
 
 
 
 
Halinga Vallavalitsus | Uus 53, PƤrnu-Jaagupi 87201, PƤrnu maakond | tel +372 44 73 700 | faks +372 44 73 701 | e-post halinga@halingavald.ee | Kontaktandmed
Originaalis loodud Web Expert poolt.