NB! Alates 18.02.2015 ei uuendata siin olevat infot. Valla koduleht asub aadressil www.halingavald.ee.

Komisjonid

Vallavalitsuse alatised komisjonid

 

Komisjoni nimi Komisjoni esimees Liikmed
Pereabikomisjon Anneli Kaljur Kerttu-Kaia Kesler (aseesimees), liikmed: Marina Simm, Tiia Kallastu, Eve Sartakov
Riigihankekomisjon Tiit Talts Raul Reidla (aseesimees), Sirje Allmaa (sekretär), Ülle Vapper, Eve Lempu
Alaealiste komisjon Kerttu-Kaia Kesler Tiia Kallastu (aseesimees), Meeli Tasane (sekretär), Merle Jürison, Tarvi Tasane, Joel Pulk, Alar Abel
Kriisikomisjon Ülle Vapper Toivo Jõeäär (aseesimees) Riini Õige (sekretär), Tiit Talts, Tarvi Tasane, Margo Sai, Rita Reppo, Ain Kärner,  Mati Rosenstein, Gerda Mölder, Rando Alu, Janek Pähkel
Ehituskomisjon Raul Reidla Sirje Allmaa (aseesimees), Tiit Talts, Jüri Kirt ja Eve Lempu

Pereabikomisjoni ülesandeks on sotsiaalhoolekande ülesannete täitmine, sotsiaaltoetuste määramine, erinevatele sotsiaalteenustele suunamine, eestkostetaotluste kinnitamine ja muu sotsiaalabi korraldamisele kaasaaitamine valla elanikele.

Riigihangetekomisjon kooskõlastab riigihanke hankedokumendid, kooskõlastab hankedokumentides tehtavad muudatused, kooskõlastab pakkujate poolt esitatud küsimuste kohta koostatud vastused, kontrollib pakkujate kvalifikatsiooni, kontrollib kvalifitseeritud pakkujate poolt esitatud pakkumuste vastavust hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimustele, võrdleb ja hindab vastuvõetud pakkumusi ja selgitab välja eduka pakkumuse ning esitab selle kinnitamiseks vallavalitsusele.

Alaealiste komisjon koordineerib vallas  alaealistega tehtavat kriminaalpreventiivset tööd. Alaealiste komisjon määrab peale alaealise õiguserikkumise asja arutelu alaealisele alaealise mõjutusvahendite seaduse § 3 lõike 1 punktides 1–8 ettenähtud mõjutusvahendeid või taotleb maakohtult luba alaealise mõjutusvahendite seaduse § 3 lõike 1 punktis 9 ettenähtud mõjutusvahendi kohaldamiseks.

Ehituskomisjoni ülesanded:

1. valla munitsipaalobjektide ehitusprojektide läbivaatamine ja vajadusel ettepaneku tegemine ekspertiisi suunamiseks;
2.ehitustegevuse kohta laekunud kaebuste ja vaidluste suhtes seisukoha võtmine;
3.seisukoha võtmine ehituslubade kehtetuks tunnistamise ja peatamise vajaduse kohta;
4.ehitiste ülevaatusel ilmsiks tulevate probleemide suhtes seisukoha võtmine;
5. projekteerimistingimuste ning ehitise arhitektuursete ja ehituslike lisatingimuste koostamisel ja väljastamisel ilmsiks tulevate probleemide kohta seisukoha võtmine;
6. planeeringute eskiislahenduste läbivaatamine ja nende kohta seisukoha andmine ning vajadusel ettepanekute esitamine nende lahenduste muutmiseks;
7. esitatud planeeringute läbivaatamine ja vajadusel suunamine eksperthinnangu saamiseks;
planeeringute avaliku väljapaneku tulemuste analüüs ning seisukohtade esitamine planeeringuvaidluste kohta;
8. seisukoha andmine planeeringute kehtetuks tunnistamise kohta;
9. olulise arhitektuurse või ruumilise mõjuga objektide ehitusprojektide läbivaatamine ja seisukoha esitamine vallavalitsusele;
10. vallaeelarvest finantseeritavate ehitustööde ning -teenuste tellimisel töövõtjate poolt esitatud pakkumiste hindamine;
11. vallavalitsusele ettepaneku tegemine detailplaneeringu koostamisel lihtsustatud korra kasutamise kohta;
12. vallavalitsusele ettepaneku tegemine detailplaneeringu algatamise taotluse suhtes, kus näidatud planeeringuala suhtes on detailplaneering juba kehtestatud ning uue detailplaneeringuga kavandatakse kehtivat detailplaneeringut oluliselt muuta.
 

Kriisikomisjoni põhimäärusViimati uuendatud: 15.10.2014 07:15
Otsing
Ɯrituste kalender

 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31 
 

 
  Täna, 19.08
  20..28   Pilvisus tiheneb. Paljudes kohtades sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevaid sajuhooge ning on tugevate tuulepuhangute oht. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-10, saartel puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on 20..25, kohati kuni 28°C.
  Laupäev, 19.08
13..18   Öösel: Vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enamasti Lääne-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub lõuna- ja kagutuul 4-10 m/s. Õhutemperatuur on 13..18°C. Päeval: Pilvisus tiheneb. Paljudes kohtades sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevaid sajuhooge ning on tugevate tuulepuhangute oht. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-10, saartel puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on 20..25, kohati kuni 28°C.
20..28  
  Pühapäev, 20.08
12..16   Öösel: öö hakul on pilves ilm. Paljudes kohtades sajab vihma, kohati on sadu tugev ja on äikest. Hommikuks pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Puhub lääne- ja edelatuul 5-10, saartel ja rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on 12..16°C Päeval: Vahelduva pilvisusega ilm. Kohati  hoovihma, võimalik äike. Puhub edelatuul 5-10, saartel ja rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on 17..21°C.
17..21  
  Esmaspäev, 21.08
11..16   Öösel: Vahelduva pilvisusega ilm.  Valdavalt Ida-Eestis sajab hoovihma. Puhub edela- ja lõunatuul 3-9 m/s, hommikuks nõrgeneb. Õhutemperatuur on 11..16°C. Päeval: Vahelduva pilvisusega ilm.  Mitmel pool sajab hoovihma, võimalik äike. Puhub muutliku suunaga tuul 1-5 m/s. Õhutemperatuur on 16..20°C.
16..20  
 Päike
   tõuseb: 05:44
   loojub: 21:05
 EMHI
 Hoiatused
 Ilm täna
 Ilm merel ja Peipsil
 Rannainfo

 
 
 
 
 
 
 
Halinga Vallavalitsus | Uus 53, PƤrnu-Jaagupi 87201, PƤrnu maakond | tel +372 44 73 700 | faks +372 44 73 701 | e-post halinga@halingavald.ee | Kontaktandmed
Originaalis loodud Web Expert poolt.