NB! Alates 18.02.2015 ei uuendata siin olevat infot. Valla koduleht asub aadressil www.halingavald.ee.

Detailplaneeringud

Algatatud detailplaneeringud

Halinga Vallavolikogu 27.08.2014 otsusega nr 22 algatati Tarva külas detailplaneering.

Taotleja sooviks on Taidresoo kinnistu 19,35 ha suuruse maa-ala kaheks krundiks jagamisel tekkiva 9,12 ha suuruse krundi (lähiaadressiga Turbavälja) maasihtotstarbe muutmine tootmismaaks ning leida lahendus taristu rajamiseks ja anda ehitusõigus ca 6000 m2 suuruse turba pakendamise/pressimise tootmishoone ehitamiseks. Tootmise protsess on planeeritud kinnistes ruumides ja ladustamine hoonet ümbritseval betoon või asfaltplatsil. Toormaterjal ehk turba kaevandamine toimub kõrval kinnistul, mistõttu erilisi laoplatse ja ettevedu pole vaja kasutada.
Taidresoo kinnistu paikneb raba ääres ning ligipääs toimub olemasolevate erateede kaudu, mida mööda toimub rabast turbavedu ka praegu. Turbaraba tee, mida saaks kasutada juurdepääsuna on erasektori käes, Tõrva-Tõrdu tee on avalikus kasutuses. Planeerimisprotsessi käigus lahendatakse juurdepääsu teede kasutamise võimalused.
Planeeringuala suurus koos teedega on ligemale 20 ha.
100% maatulundusmaal paikneb turbaladustamise plats.
Detailplaneering sisaldab üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.
Halinga valla üldplaneeringu kohaselt on Taidresoo kinnistu (Turbavälja maaüksuse) maakasutuse sihtotstarbeks määratud rohevõrgustiku ala, põld, looduslik rohumaa, muu lage ala juhtfunktsioon (juhtotstarve), mis muudetakse planeeringuga tootmismaaks.
Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on Turbavälja maaüksuse maasihtotstarbe muutmine tootmismaaks ning välja selgitada võimalik ehitusõigus tootmishoone rajamiseks.

Halinga Vallavolikogu 30.04.2014 otsusega nr 15 algatati Pärnu-Jaagupi alevis Kergu mnt 4 ja Kergu mnt 4a detailplaneering.

Taotleja sooviks on kinnistute jagamine neljaks kuni seitsmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning neile ehitusõiguse määramine. Planeeringuala suurus on 1,5 ha.
100% tootmismaal paiknevad tööstushoone (endine meierei), jõujaam, pumbamaja ja 4 kuuri.
Detailplaneering sisaldab üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.
Halinga valla üldplaneeringu kohaselt on Kergu mnt 4 ja Kergu mnt 4a maakasutuse sihtotstarbeks määratud elamu- ja tootmismaa juhtfunktsioon (juhtotstarve), mis muudetakse planeeringuga elamumaaks
Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on krundi jagamine neljaks kuni seitsmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning välja selgitada võimalik ehitusõigus.

Pärnu-Jaagupi alevis, Kergu mnt 4 ja Kergu mnt 4a kinnistute detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu teade

Halinga Vallavalitsus korraldab Pärnu-Jaagupi alevis, Kergu mnt 4 ja Kergu mnt 4a kinnistute detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu 16. veebruaril 2015. a kell 14.00 Halinga Vallavalitsuse saalis. Eskiislahendusega saab tutvuda 2.-13. veebruarini Halinga Vallavalitsuses (Uus tn 53, Pärnu-Jaagupi alev, Halinga vald). Detailplaneering on kättesaadav ka Halinga valla veebilehel www.halingavald.ee (Planeerimine ja ehitamine/Detailplaneeringud). Küsimusi ja ettepanekuid on võimalik esitada halinga@halingavald.ee.

Planeeringu koostamise ajal võib iga isik esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta, kas esitades neid kohapeal, saata kirjalikult posti teel või elektronpostiga aadressile halinga@halingavald.ee. Laekunud ettepanekutele vastatakse esitamise viisi või ettepaneku esitaja soovi kohaselt posti või elektronposti teel nelja nädala jooksul ettepaneku saabumise päevast arvates.

Täiendavate küsimuste korral pöörduda Halinga valla arengunõunik Sirje Allmaa poole telefonil 447 3708, mobiiltelefon 53440929 või e-post: sirje.a@halingavald.ee

Halinga Vallavalitsuse 23. augusti 2006  korraldusega nr 284 algatati detailplaneering Pärnu-Jaagupi alevis Pärnu mnt 45a kinnistul.

2007. aastal kehtestatud detailplaneeringud

Halinga Vallavolikogu 23. mai 2007a. otsusega nr 14 kehtestati  Pärnu-Jaagupi alevis komposteerimisplatsi detailplaneering.

Halinga Vallavolikogu 23. mai 2007a. otsusega nr 15 kehtestati  Pärnu-Jaagupi alevis aadressil Soo 3/5 jäätmejaama detailplaneering

Halinga Vallavolikogu 22. novembri 2007. a otsusega nr 21 kehtestati detailplaneering Pärnu-Jaagupi alevis Õhtu 15 kinnistul.

Halinga Vallavolikogu 17. detsembri 2007. a otsusega nr 27 kehtestati detailplaneering Eerma külas Juhani kinnistul

2008. aastal kehtestatud detailplaneeringud

Halinga Vallavolikogu 23. jaanuari 2008. a otsusega nr 1 kehtestati Pärnu-Jaagupi kergliiklustee detailplaneering Halinga vallas Pärnu-Jaagupi alevis T-1927 riigimaantee kõrval, Pargi tee 2, Pärnu mnt 2 ja Halinga metskonna kinnistute vahelisel maaalal.

Halinga Vallavolikogu 20. veebruari 2008. a otsusega nr 3 kehtestati Piimajõe detailplaneering Halinga vallas Libatse ja Langerma külas: Karjaku (katastritunnus 18802:001:0128), Tõnise-Jüri (katastritunnused 18802:001:0141 ja 18802:001:0142) ja Õisu Matsi (katastritunnus 18802:001:0883) kinnistul.

2010. aastast kehtestatud detailplaneeringud 

Halinga Vallavolikogu 20. oktoobri 2010 otsusega nr 20 kehtestati Pärnu-Jaagupi ja Libatse vahelise kergliiklustee I etapi I lõigu detailplaneering Halinga vallas Pärnu-Jaagupi alevis T-1927 riigimaantee kõrval, Pärnu-Jaagupi bussijaamast alevi piirini.

2013. aastast kehtestatud detailplaneeringud 

Planeeringu algatas Halinga Vallavalitsus 31.07.2012.a. korraldusega nr. 282  AS Mako juhataja poolt 27. juulil 2012 a Halinga Vallavalitsusele esitatud avalduse alusel, detailplaneeringu algatamiseks ja lähteseisukoha väljastamiseks.

Planeeritav ala haarab enda alla olemasoleva Kalli mnt 17 kinnistu Pärnu-Jaagupi alevis, katastritunnus 62701:001:0052, registriosa nr 331606/3316, suurusega 3670m², sihtotstarbega elamumaa. Eksplikatsioon Maa-ameti andmetel: õuemaa 296m² ja muu maa 3374m².Viimati uuendatud: 29.01.2015 16:29
Otsing
Ɯrituste kalender

 
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
 

 
  Täna, 13.12
  -1..4   Pilves selgimistega ilm.  Hommikul sajab kohati veel lörtsi ja vihma, pärastlõunal läheneb saartele uus lörtsi- ja vihmasajuala, mis edasi mandrile levib. Puhub edela- ja lõunatuul 7-12, puhanguti 15, saartel ja rannikul 9-14, puhanguti 20 m/s. Õhutemperatuur on -1..+4°C.
  Neljapäev, 14.12
-3..2   Öösel: Vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Edela- ja lõunatuul tugevneb 7-12, puhanguti 15,  saartel ja rannikul 10-15, puhanguti 18-22 m/s. Õhutemperatuur on 0..-3, saartel kuni +2°C. Päeval: Pilvisus tiheneb. Pärastlõunal jõuab saartele lume- ja lörtsisadu, mis laieneb edasi mandrile. Puhub lõuna- ja kagutuul 8-12, puhanguti 15, saartel ja rannikul 10-15, puhanguti 18-22 m/s. Õhutemperatuur on 0..-2, saartel kuni +2°C.
-2..2  
  Reede, 15.12
-3..2   Öösel: Pilves ilm. Sajab lund ja lörtsi, saartel hommikul ka vihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 4-9 m/s, põhjarannikul 6-12, puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on -3..+2°C. Päeval: Pilves selgimistega ilm. Ennelõunal sajab mitmel pool enamasti lörtsi ja vihma, pärastlõunal on peamiselt sajuta ilm. Puhub edela- ja lõunatuul 5-11, saartel ja rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur 0..+4°C.
0..4  
  Laupäev, 16.12
-4..2   Öösel: Pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lund ja lörtsi, saartel ka vihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 3-8, saartel ja läänerannikul 5-11, puhanguti  kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 0..-4, läänerannikul kohati +2°C. Päeval: Pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lund ja lörtsi, saartel ka vihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 3-8, saartel ja läänerannikul  5-11, puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on -1..+3°C.
-1..3  
 Päike
   tõuseb: 09:09
   loojub: 15:20
 EMHI
 Hoiatused
 Ilm täna
 Ilm merel ja Peipsil
 Suusainfo

 
 
 
 
 
 
 
Halinga Vallavalitsus | Uus 53, PƤrnu-Jaagupi 87201, PƤrnu maakond | tel +372 44 73 700 | faks +372 44 73 701 | e-post halinga@halingavald.ee | Kontaktandmed
Originaalis loodud Web Expert poolt.