NB! Alates 18.02.2015 ei uuendata siin olevat infot. Valla koduleht asub aadressil www.halingavald.ee.

Alaealiste komisjon

Halinga Vallavalitsuse alaealiste komisjon on alaealiste mõjutusvahendite seaduse alusel töötav komisjon, et aidata kaasa ja koordineerida Halinga vallas alaealistega tehtavat kriminaalpreventiivset tööd. Komisjoni üheks peamiseks ülesandeks on alaealistele õigusrikkujatele määratud mõjutusvahendite kohaldamise abil nende elu korraldamine ja alaealiste järelvalvetuse ning õigusrikkumisi soodustavate tegurite vähendamine.

Komisjon juhindub oma töös Vabariigi Valitsuse 22. septembri 1998.a määrusest nr 207 „Alaealiste komisjonide põhimäärus”. Komisjoni koosseis on seitsmeliikmeline, kuhu kuuluvad haridus-, sotsiaal- ja tervishoiualaste kogemustega isikud, samuti politsei esindajad.  Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees. Alaealiste komisjonide tööd korraldab komisjoni sekretär, kelle tööülesanded on sätestatud eeltoodud määruses.

Alaealiste komisjon võib kohaldada alaealisele järgmisi mõjutusvahendeid

 1. hoiatus; 
 2. koolikorralduslikud mõjutusvahendid (põhiharidust omandavate kasvatusraskustega õpilaste eraldi klassi, pikapäevarühma suunamine) 
 3. vestlusele suunamine psühholoogi, narkoloogi, sotsiaaltöötaja või muu spetsialisti juurde; 
 4. lepitamine;
 5. kohustus elada vanema, kasuvanema, eestkostja või hooldaja juures või lastekodus; 
 6. üldkasulik töö; 
 7. käendus; 
 8. noorte- või sotsiaalprogrammides või ravikuurides osalemine; 
 9. kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli suunamine.

Alaealiste komisjonile taotluse esitamine

Alaealiste komisjoni poole võivad vormikohase taotlusega pöörduda alaealise seaduslik esindaja, kooli esindaja, politseiametnik, lastekaitse- ja sotsiaalametnik, kohtunik, prokurör ja keskkonnajärelevalve asutuse ametnik.
Taotluse vormistamisel palume silmas pidada, et vastavalt alaealise mõjutusvahendite seaduse § 14 võib taotluse alaealise õiguserikkumise asja arutamiseks alaealiste komisjonis esitada:
seaduse § 1 lg 2 p 1 nimetatud õigusrikkumiste osas politseiametnik
§ 1 lg 2 p 2 nimetatud õigusrikkumiste osas politseiametnik
§ 1 lg 2 p 3 nimetatud õigusrikkumiste osas kohus
§ 1 lg 2 p 4 nimetatud õigusrikkumiste osas kohus
§ 1 lg 3 p 1 nimetatud õigusrikkumiste osas sotsiaal- või lastekaitseametnik, kooli esindaja, alaealise seaduslik esindaja
§ 1 lg 3 p 2 nimetatud õigusrikkumiste osas politseiametnik

Taotlusele tuleb lisada

 • Alaealise iseloomustus 
 • sotsiaaltöötaja arvamus pere kohta 
 • võimalusel muu iseloomustav materjal ja andmed eelnevate rakendatud meetmete kohta.

Alaealiste komisjon arutab asja kinnisel istungil 30 päeva jooksul taotluse saabumisest alates. Asja arutamise juures peab osalema alaealise esindaja ning istungil võetakse alaealiselt ja tema seaduslikult esindajalt allkiri õiguste ja kohustuste selgitamisel ning otsuse teatavakstegemisel.

Halinga Vallavalitsuse alaealiste komisjoni liikmed

 • Esimees Kerttu-Kaia Kesler
 • Aseesimees Tiia Kallastu 
 • Sekretär Meeli Tasane (Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi õppealajuhataja, tel 449 7155, e-post meeli.t@halingavald.ee)
 • Alar Abel
 • Merle Jürison
 • Joel Pulk
 • Tarvi Tasane

Dokumendid

Halinga valla alaealiste komisjoni kriminaalpreventatiivse tegevuse arengukava 2012-2014
Halinga valla alaealiste komisjoni kriminaalpreventatiivse tegevuse arengukava 2013-2015
Halinga valla alaealiste komisjoni kriminaalpreventatiivse tegevuse arengukava 2014-2016
Halinga valla alaealiste komisjoni kriminaalpreventatiivse tegevuse arengukava 2015-2017Viimati uuendatud: 23.12.2014 08:23
Otsing
Ɯrituste kalender

 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31 
 

 
  Täna, 23.08
  15..20   Pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, saju võimalus on suurem Ida-Eestis. Loode- ja põhjatuul tugevneb 6-11, puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 15..20°C.
  Neljapäev, 24.08
8..14   Öösel: Pilves selgimistega ilm. Ida-Eestis sajab vihma ja sadu võib olla tugev. Puhub loode- ja põhjatuul 5-12, puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on 8..14°C. Päeval: Muutliku pilvisusega ilm. Ida-Eestis sajab kohati hoovihma, päeva jooksul saju võimalus väheneb. Puhub loodetuul 7-12, puhanguti kuni 18 m/s, õhtu poole nõrgeneb. Õhutemperatuur on 15..18°C.
15..18  
  Reede, 25.08
7..14   Öösel: Öö hakul taevas selgineb ja ilm on enamasti sajuta. Hommikul pilvisus uuesti tiheneb ja saartel hakkab vihma sadama ning sadu levib edasi mandrile. Puhub loode- ja läänetuul 4-10, rannikul puhanguti 14 m/s, hommikuks nõrgeneb. Õhutemperatuur on 7..14°C. Päeval: Pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma ning kohati võib olla äikest. Puhub läänekaare tuul 4-10 m/s. Õhutemperatuur on 14..18°C.
14..18  
  Laupäev, 26.08
6..12   Öösel: Vahelduva pilvisusega ilm. Paljudes kohtades sajab hoovihma. Puhub loode- ja läänetuul 4-9 m/s. Õhutemperatuur on 6..12°C. Päeval: Vahelduva pilvisusega ilm. Paljudes kohtades sajab hoovihma. Puhub loode- ja läänetuul 4-9 m/s, põhjarannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on 14..19°C.
14..19  
 Päike
   tõuseb: 05:53
   loojub: 20:53
 EMHI
 Hoiatused
 Ilm täna
 Ilm merel ja Peipsil
 Rannainfo

 
 
 
 
 
 
 
Halinga Vallavalitsus | Uus 53, PƤrnu-Jaagupi 87201, PƤrnu maakond | tel +372 44 73 700 | faks +372 44 73 701 | e-post halinga@halingavald.ee | Kontaktandmed
Originaalis loodud Web Expert poolt.