NB! Alates 18.02.2015 ei uuendata siin olevat infot. Valla koduleht asub aadressil www.halingavald.ee.

Alaealiste komisjon

Halinga Vallavalitsuse alaealiste komisjon on alaealiste mõjutusvahendite seaduse alusel töötav komisjon, et aidata kaasa ja koordineerida Halinga vallas alaealistega tehtavat kriminaalpreventiivset tööd. Komisjoni üheks peamiseks ülesandeks on alaealistele õigusrikkujatele määratud mõjutusvahendite kohaldamise abil nende elu korraldamine ja alaealiste järelvalvetuse ning õigusrikkumisi soodustavate tegurite vähendamine.

Komisjon juhindub oma töös Vabariigi Valitsuse 22. septembri 1998.a määrusest nr 207 „Alaealiste komisjonide põhimäärus”. Komisjoni koosseis on seitsmeliikmeline, kuhu kuuluvad haridus-, sotsiaal- ja tervishoiualaste kogemustega isikud, samuti politsei esindajad.  Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees. Alaealiste komisjonide tööd korraldab komisjoni sekretär, kelle tööülesanded on sätestatud eeltoodud määruses.

Alaealiste komisjon võib kohaldada alaealisele järgmisi mõjutusvahendeid

 1. hoiatus; 
 2. koolikorralduslikud mõjutusvahendid (põhiharidust omandavate kasvatusraskustega õpilaste eraldi klassi, pikapäevarühma suunamine) 
 3. vestlusele suunamine psühholoogi, narkoloogi, sotsiaaltöötaja või muu spetsialisti juurde; 
 4. lepitamine;
 5. kohustus elada vanema, kasuvanema, eestkostja või hooldaja juures või lastekodus; 
 6. üldkasulik töö; 
 7. käendus; 
 8. noorte- või sotsiaalprogrammides või ravikuurides osalemine; 
 9. kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli suunamine.

Alaealiste komisjonile taotluse esitamine

Alaealiste komisjoni poole võivad vormikohase taotlusega pöörduda alaealise seaduslik esindaja, kooli esindaja, politseiametnik, lastekaitse- ja sotsiaalametnik, kohtunik, prokurör ja keskkonnajärelevalve asutuse ametnik.
Taotluse vormistamisel palume silmas pidada, et vastavalt alaealise mõjutusvahendite seaduse § 14 võib taotluse alaealise õiguserikkumise asja arutamiseks alaealiste komisjonis esitada:
seaduse § 1 lg 2 p 1 nimetatud õigusrikkumiste osas politseiametnik
§ 1 lg 2 p 2 nimetatud õigusrikkumiste osas politseiametnik
§ 1 lg 2 p 3 nimetatud õigusrikkumiste osas kohus
§ 1 lg 2 p 4 nimetatud õigusrikkumiste osas kohus
§ 1 lg 3 p 1 nimetatud õigusrikkumiste osas sotsiaal- või lastekaitseametnik, kooli esindaja, alaealise seaduslik esindaja
§ 1 lg 3 p 2 nimetatud õigusrikkumiste osas politseiametnik

Taotlusele tuleb lisada

 • Alaealise iseloomustus 
 • sotsiaaltöötaja arvamus pere kohta 
 • võimalusel muu iseloomustav materjal ja andmed eelnevate rakendatud meetmete kohta.

Alaealiste komisjon arutab asja kinnisel istungil 30 päeva jooksul taotluse saabumisest alates. Asja arutamise juures peab osalema alaealise esindaja ning istungil võetakse alaealiselt ja tema seaduslikult esindajalt allkiri õiguste ja kohustuste selgitamisel ning otsuse teatavakstegemisel.

Halinga Vallavalitsuse alaealiste komisjoni liikmed

 • Esimees Kerttu-Kaia Kesler
 • Aseesimees Tiia Kallastu 
 • Sekretär Meeli Tasane (Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi õppealajuhataja, tel 449 7155, e-post meeli.t@halingavald.ee)
 • Alar Abel
 • Merle Jürison
 • Joel Pulk
 • Tarvi Tasane

Dokumendid

Halinga valla alaealiste komisjoni kriminaalpreventatiivse tegevuse arengukava 2012-2014
Halinga valla alaealiste komisjoni kriminaalpreventatiivse tegevuse arengukava 2013-2015
Halinga valla alaealiste komisjoni kriminaalpreventatiivse tegevuse arengukava 2014-2016
Halinga valla alaealiste komisjoni kriminaalpreventatiivse tegevuse arengukava 2015-2017Viimati uuendatud: 23.12.2014 08:23
Otsing
Ɯrituste kalender

 
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
 

 
  Täna, 12.12
  2..6   Pilves ilm. Sajab vihma ja lörtsi. Puhub lõuna- ja edelatuul 6-12, rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur tõuseb +2..+6°C.
  Teisipäev, 12.12
-5..3   Öösel: Pilves ilm ning saartel hakkab lörtsi ja vihma sadama. Hommikuks levib sadu üle mandri, sisemaal sajab ka lund. Kohati on jäidet. Puhub kagutuul 6-10, rannikul puhanguti kuni 16 m/s. Õhutemperatuur on 0..-5, saartel kohati kuni +3°C. Päeval: Pilves ilm. Sajab vihma ja lörtsi. Puhub lõuna- ja edelatuul 6-12, rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur tõuseb +2..+6°C.
2..6  
  Kolmapäev, 13.12
-1..2   Öösel: Pilves ilm. Sajab vihma, hommikul ka lörtsi. Puhub edelatuul 7-12, puhanguti 15 m/s, rannikul kuni 20 m/s, pärast keskööd pöördub tuul läände ja loodesse ning veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur langeb hommikuks -1..+2°C-ni. Päeval: Pilves selgimistega ilm. Hommikul sajab mitmel pool lörtsi ja vihma, pärastlõunal sadu lakkab. Edelatuul tugevneb 7-12, puhanguti 15, saartel ja rannikul 9-14, puhanguti 20 m/s. Õhutemperatuur -1..+4°C.
-1..4  
  Neljapäev, 14.12
-3..1   Öösel: Pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub edela- ja lõunatuul 8-13, puhanguti 15 m/s, hommikul saartel ja rannikul puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on -3..+1°C. Päeval: Pilves selgimistega ilm. Pärastlõunal hakkab saartel lund ja lörtsi sadama. Puhub kagutuul 7-12, puhanguti 15 m/s, saartel ja rannikul puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur is -2..+2°C.
-2..2  
 Päike
   tõuseb: 09:07
   loojub: 15:21
 EMHI
 Hoiatused
 Ilm täna
 Ilm merel ja Peipsil
 Suusainfo

 
 
 
 
 
 
 
Halinga Vallavalitsus | Uus 53, PƤrnu-Jaagupi 87201, PƤrnu maakond | tel +372 44 73 700 | faks +372 44 73 701 | e-post halinga@halingavald.ee | Kontaktandmed
Originaalis loodud Web Expert poolt.